Wiśniewski Przemysław, mgr Przemysław Wiśniewski (application/pdf)