Pacewicz Agnieszka, Agnieszka Pacewicz (application/pdf)