Rowicki-Bączek Jarosław, mgr Jarosław Rowicki-Bączek (application/pdf)