Sidor-Rządkowska Małgorzata, dr Małgorzata Sidor-Rządkowska (application/pdf)