Strzelecki Adam, mgr Adam Strzelecki (application/pdf)