Sobolewski Mirosław, dr Mirosław Sobolewski (application/pdf)