Kłobukowski Paweł, mgr Paweł Kłobukowski (application/pdf)