Chojecki Tymoteusz, mgr Tymoteusz Chojecki (application/pdf)