Wielecki Krzysztof, prof. dr hab. Krzysztof Wielecki (application/pdf)