Dziembek Damian, dr inż Damian Dziembek (application/pdf)