Miziołek Jerzy, prof. dr hab. Jerzy Miziołek (application/pdf)