Szabłowski Paweł, Paweł Szabłowski (application/pdf)