Zabłocki Krzysztof, mgr Krzysztof Zabłocki (application/pdf)