Karczewska Bożena, mgr Bożena Karczewska (application/pdf)