Nowak Bartłomiej, prof. Bartłomiej Nowak (application/pdf)