Sycewicz Maciej, Maciej Sycewicz (application/pdf)