Sawicki Grzegorz, Grzegorz Sawicki (application/pdf)