Łubiarz Marek, mgr Marek Łubiarz (application/pdf)