Grycan Zbigniew, Zbigniew Grycan (application/pdf)