Stempień-Chyla Elżbieta, mgr Elżbieta Stempień-Chyla (application/pdf)