Niedziółkowski Tomasz, mgr Tomasz Niedziółkowski (application/pdf)