Kowalczyk Katarzyna, mgr Katarzyna Kowalczyk (application/pdf)