Czerwiński Michał, mgr Michał Czerwiński (application/pdf)