Pacholak Katarzyna, mgr Katarzyna Pacholak (application/pdf)