Wrześniewska-Wal Iwona, dr Iwona Wrześniewska-Wal (application/pdf)