Rola-Jarzębowska Agnieszka, mgr inż. Agnieszka Rola-Jarzębowska (application/pdf)