Skowroński Tomasz, Tomasz Skowroński (application/pdf)