Broniarz Maciej, mgr Maciej Broniarz (application/pdf)