Karkliniewska Iwona, mgr Iwona Karkliniewska (application/pdf)