Potoczek Andrzej, dr Andrzej Potoczek (application/pdf)