Pawłowski Maksymilian, mgr Maksymilian Pawłowski (application/pdf)