Krawczyk Nicole, Nicole Krawczyk (application/pdf)