Łoszczyk Michał, Michał Łoszczyk (application/pdf)