Bogusz Grzegorz, mgr Grzegorz Bogusz (application/pdf)