Goroszkiewicz Marta, mgr Marta Goroszkiewicz (application/pdf)