Wyszecka Agnieszka, mgr Agnieszka Wyszecka (application/pdf)