Kryszkowski Sławomir, dr hab. Sławomir Kryszkowski (application/pdf)