Jędrzejczak Grzegorz, dr hab., prof. UW Grzegorz Jędrzejczak (application/pdf)