Mańkowski Przemysław, mgr Przemysław Mańkowski (application/pdf)