Maćkowiak Jarosław, dr Jarosław Maćkowiak (application/pdf)