Przybyłowski Robert, Robert Przybyłowski (application/pdf)