Zawistowska Sylwia, Sylwia Zawistowska (application/pdf)