Kaczmarczyk Hanna, mgr Hanna Kaczmarczyk (application/pdf)