Kłosowski Andrzej, mgr Andrzej Kłosowski (application/pdf)