Marchwiński Adam, doc. dr Adam Marchwiński (application/pdf)