Sobczyk Jędrzej, Jędrzej Sobczyk (application/pdf)