Zbierowski Przemysław, dr hab. prof. UE Przemysław Zbierowski (application/pdf)