Pugacewicz Agnieszka, dr Agnieszka Pugacewicz (application/pdf)