Bogdanienko Jerzy, prof. dr hab. Jerzy Bogdanienko (application/pdf)