Szawiel Stanisław, mgr Stanisław Szawiel (application/pdf)